Alingsås – JaveedFör snart ett år sedan spelade vi på Östlyckeskolan i Alingsås. Vi kom till skolan kvällen innan och eftersom jag var först, blev jag insläppt av Anders, som arbetade på skolan. Vi började prata och jag frågade om cykeln som stod utanför hans kontor, eftersom den tillsynes var under reparation. Anders berättade då att han höll på och gjorde iordning cykeln åt en pojke som gick på skolan och numera bodde hos honom. Sen började han berätta om pojken och varför han bodde hos Anders. Efter att ha hört historien om pojken, som heter Javeed, var jag så arg att jag så fort vi byggt upp scenografin gick till hotellrummet för att skriva ner alltihop.

Javeed, som flytt från Afghanistan och till slut hamnat i Sverige och Alingsås hösten 2012, började gå på Östlyckeskolan och hade börjat skapa sig ett nytt liv när Migrationsverket tyckte att han verkade äldre än 16 år eftersom han var så välformulerad. De trodde att han var över 18, vilket innebar att han inte skulle klassas som barn och då gå under helt andra beslutsformer. Om du är under 18 år måste det finnas familj eller släkt som kan ta emot dig i det landet du utvisas till för att du ska kunna bli utvisad. Han fick efter mycket arbete tag på sina identitetshandlingar från Afghanistan, men blev då misstrodd. Han hade under förhör sagt att han inte hade några identitetshandlingar, men han sa aldrig att han inte kunde skaffa fram dem. När han sedan kunde få tag på handlingarna, sk. Tazkera, blev Migrationsverket konfunderade över att han plötsligt hade handlingar som han sagt at han inte hade och genom detta blev han misstrodd. Handlingarna tycktes inte heller tillräckligt tillförlitliga. Han fick sina tänder undersökta för att fastställa ålder, de pekade på 18,3 år med reservation för en ganska stor felmarginal. Det fanns en 16% chans att han var under 16.37 år och en 2.5% chans att han var under 14.44. Enligt Anders titt på kurvan finns troligtvis 45% chans att han är under 18 år.

Utdrag ur Socialstyrelsens rapport ang. åldersbedömning av barn i övre tonåren

Beräkning av sannolikheter att en enskild är över 18 år bör genomföras på en för medicinska sammanhang normalt acceptabel nivå, vilket innebär att 95 procents sannolikhet bör krävas vid den radiologiska bedömningen.”

Eftersom det då fanns en ganska stor felmarginal att ta hänsyn till borde Migrationsverket enligt rapporten…

Med hänsyn till osäkerheten i metoderna bör den sammantagna bedömningen av allt utredningsmaterial om den uppgivna åldern gjorts sannolik eller inte, vara generös och styras av bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt).”

Så om Migrationsverket följt de rekommendationer de beställt från Socialstyrelsen, hade den 16% chansen att han var 16.37 eller yngre betytt att han skulle klassas som barn.

Dessutom skriver Socialstyrelsen att

Radiologiska och pediatriska undersökningar och bedömningar bör genomföras av radiologer, rättsodontologer och barnläkare vid ett begränsat antal kliniker runtom i landet och en sammanhållen medicinsk bedömning grundad på dessa utlåtanden bör göras centralt av specialister vid en eller ett par institut, myndigheter eller motsvarande, med vilka Migrationsverket slutit avtal.

Dessutom har hans högra hanled röntgats. Den gjordes 5/2-13 och där klassades Javeed som 19 år, men där har överläkare Håkan Boström skrivit kommentaren

Det måste dock i detta sammanhang nogsamt poängteras att en isolerad skelettåldersbestämning på detta sätt icke är helt adekvat i ett individuellt fall. För en mer exakt bedömning av ålder krävs mer kännedom om när patienten börjat pubertera, längdtillväxtutveckling, etcetera. En dylik värdering & utvärdering bör utföras av läkare med specialkompetens inom barnaålderns sjukdomar, helst med endokrinologisk inriktning. Med vänlig hälsning. Håkan Boström, överläkare, Barnröntgen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.”

Överläkaren är alltså helt inne på Socialstyrelsens linje, där specialister på barns utveckling bör undersöka dessa fall eftersom felmarginalen är så stor. Trots att det är Migrationsverket som beställt rapporten från Socialstyrelsen har det idag, 1 ½ år efter att rapporten kom, inte kommit igång. Migrationsverkets anledning är att man inte hittat någon bra upphandlare.

Lärarna på skolan arbetade febrilt med att skriva intyg som bevisade hans ålder på 16 år. Allt från hans fysiska förmåga till den kulturella situationen i Afghanistan och Javeeds åldersbedömning utifrån det. Javeed överklagade beslutet från Migrationsverket, som innebar att han skulle utvisas, med lärarnas intyg som grund. På luciaafton 2013 kom domen. Javeed ska utvisas. Han fick avslag i Migrationsdomstolen. Kring lärarnas rapporter om Javeeds ålder står endast att läsa att ”inget nytt av värde inkommit”. Så Migrationsverket går helt enkelt nästan enbart på det första förhöret med Javeed som gjordes när han sökte asyl och varade i två och en halv timme inklusive paus. Professionella lärares expertutlåtandanden, efter att ha varit nära honom under en längre tid, saknar alltså enligt Migrationsverket värde.Utifrån tandröntgen, som Migrationsverket också lagt mycket tyngd i, skulle Javeed varit 18 år och 8 veckor när han kom till Sverige. Hade han alltså kommit tre månader tidigare hade han fått stanna. Flykten från Afghanistan tog 6 månader. Han borde helt enkelt ha skyndat sig lite mer då.

Det finns olika bedömningar av ditt behov som nyanländ till Sverige. Om du är under 18 måste det finnas familj eller släkt som kan ta emot dig i hemlandet, annars måste du få stanna. Är du över 18 år kan du antingen få flyktingstatus om det är väpnad konflikt i landet eller om du riskerar att förföljas i och landet inte kan erbjuda dig säkerhet. Där finns ett antal orsaker till förföljelsen, såsom ras, politisk uppfattning, sexuell läggning etc. Om du inte erhåller flyktingstatus kan du klassas som alternativt skyddsbehövande om du tex. Riskerar att dödas, förföljas, torteras eller annan omänsklig eller förnedrande behandling.

Javeed anses av Migrationsverket vara över 18 år så om hans säkerhet kan säkerställas kan han alltså bli tillbakaskickad. Till sin hemby kan han ju inte åka eftersom det ligger ett dödshot över honom. Därför har Migrationsverket tittat på andra städer och kommit fram till en provins som är lite lugnare än Kabul. Men eftersom Javeeds pappas kusiner, som är ute efter honom, har samröre med talibanerna och dessutom en stark kontakt med en man som är med i det religiösa rådet i en större provins, en man med mycket inflytande, kan de hitta honom i hela Afghanistan. Därför kommer hans säkerhet inte kunna säkerställas. Ändå skickar alltså Migrationsverket tillbaka honom. Om han inte håller sig gömd inomhus i Afghanistan finns en stor risk att han upptäcks och dödas. Det är enligt mig helt sjukt.

Sedan Anders och jag träffades har Javeed bott hos honom, eftersom han annars skulle bott ensam i ett hotellrum i Göteborg tills man hittat ett boende för honom inom 4 timmars radie från Mölndals kommun. Hur lång tid det hade tagit går inte att säga. Efter avslaget har Javeed blivit intervjuad av Alingsås tidning. Även Anders har blivit intervjuad av tidningen.

Vi har haft kontakt under året som gått under tiden de väntat på att Javeeds överklagan skulle gå upp i Migrationsdomstolen. Förhandlingarna skedde i början av december 2013 och på luciaafton fick de alltså domen, att han skulle utvisas. De tog då fallet till Migrationsöverdomstolen.

I måndags eftermiddag fick Anders och Javeed beslutet att Migrationsöverdomstolen inte kommer ta upp fallet, utan Javeed ska utvisas. Migrationsdomtsolens dom står alltså fast. Han har nu ett par veckor på sig att lämna Sverige. Om det finns nåt sätt att påverka detta beslut tycker jag alla ska försöka. Dela gärna detta inlägg på Facebook och genom andra kanaler. Anders och resten av skolan kommer försöka få ut fallet i medierna, men det hjälper kanske också att bilda opinion genom sociala medier? Även om det är försent (gud förbjude) för Javeed så måste detta uppmärksammas. Svenska myndigheter får inte behandla barn och ungdomar på detta godtyckliga sätt. Det är ett hot mot rättssäkerheten. I detta fall verkar det snarare vara Migrationslotteriet än Migrationsverket.

Vill du läsa alla inlägg som skrivits, kan du klicka på Alingsås under taggarna längst ner i inlägget.

Nedan följer några fler utdrag ur Socialstyrelsens rapport. Den har undertecknats av Migrationsverkets rättschef…

Socialstyrelsen vill också erinra om att det av FN:s konvention om barnets rättigheter, liksom av svensk lagstiftning och asylprocedurdirektivet, art. 17.6, framgår att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.”

Åldersbedömningar måste uppfylla krav på objektivitet, vetenskaplighet, kvalitet och rättssäkerhet. Exempelvis är det är inte acceptabelt att använda ovetenskapliga metoder såsom utseendebedömning, i fall där det råder tveksamhet om åldern hos unga asylsökande i övre tonåren och det inte är uppenbart att personen är vuxen.”

Det finns stora osäkerheter med medicinska åldersbedömningar. Dessa osäkerheter kan, om de inte hanteras på ett lämpligt sätt, leda till att enskilda barn felaktigt nekas det särskilda skydd som tillskrivs dem i internationella konventioner och nationell lagstiftning. Efter att ha utrett frågan konstaterar Socialstyrelsen att det i dagsläget inte finns någon medicinsk eller psykosocial metod som exakt kan fastställa den kronologiska åldern på en person i övre tonåren. Socialstyrelsen har dock funnit att medicinska metoder, dvs. läkarundersökning och röntgen, förefaller vara de för ändamålet lämpligaste metoderna. Socialstyrelsen vill samtidigt framhålla att åldersbedömning av personer i övre tonåren med hjälp av radiologiska metoder alltid uppvisar resultat med en felmarginal på mellan ±2 och ±4 år.”

(…) Med anledning av detta vill Socialstyrelsen erinra om att UNHCR, UNICEF, Europarådet m. fl. har gett tydliga rekommendationer att förändring av ålder bör ske på ett rättssäkert sätt i form av ett formellt beslut med besvärshänvisning, en uppfattning som Socialstyrelsen delar.”

Så sprid gärna detta, på facebook, twitter eller varsomhelst! Så kanske vi kan hjälpa till på något sätt!

/MattiasAlingsås #4Angående det jag skrev om tidigare i veckan och i våras fick jag ett mail idag från Anders som arbetar på skolan ifråga:

Hej Mattias! 

Är glad att du hör av dig. Gott att veta att det finns människor som bryr sig.
Vår afghanske vän , min kollega och jag håller på att förbereda oss för den muntliga förhandlingen i domstolen. Träffade advokaten ett sista förberedande möte igår. Det är två huvudfrågor. Den, enligt oss, felaktiga åldersbedömningen. Och det dödshot som religiösa myndigheter utfärdat och spritt ut över Afghanistan, och kanske ännu vidare ut i världen….

Enligt advokaten är vårt starkaste kort skolans breda stöd och sakliga åldersbedömning.
Vi har fortfarande bra stöd från ledningen trots att Vår afghanske vän slutade på skolan i våras och nu går på gymnasiet.

Vi hoppas att vårt gemensamma engagemang och arbete ska räcka för att ge honom en rättvis behandling och asyl.

När den muntliga förhandlingen och beslutet är klart funderar vi på om det är dax att gå ut i press med allt. Oavsett hur beslutet blir så känns det som om detta är något som måste komma fram så att det inte ska behöva drabba någon annan…
Om det blir så hoppas vi på att du är intresserad an att vara med och offentliggöra hans historia.
Mvh Anders

Alingsås #3

Idag är vi lediga, eller vi har en dags lucka i turnerandet, så jag sitter på biblioteket i Motala och skriver. Igår var vi i Valdemarsvik och spelade för fantastiska ungdomar och imorgon spelar vi här i Motala. Så vi hänger runt i stan och fördriver tiden.

Imorgon inleder Zlatan och co playoffspelet för att nå VM i Brasilien i sommar. De möter Portugal borta imorgon kväll och sen hemma på tisdag. Så efter tisdag vet vi om de spelar VM eller inte! Men det är av ganska liten vikt jämfört med en annan sak som sker på tisdag.

På tisdag avgörs även en annan persons framtid. Jag skrev i våras om en pojke som kommit till Sverige från Afghanistan som ensamkommande flyktingbarn. Väl här trodde Migrationsverket inte att han var sexton år utan arton vilket innebar att han inte skulle få den hjälp som barn får när de kommer till Sverige utan istället skulle utvisas.

Efter att personalen på pojkens skola i mars (med två veckors varsel) skickat in överklagandet med bifogade intyg med åldersbedömning har datum för domstolsförhandling bestämts, sex månader senare. Så på tisdag ska pojken upp i Migrationsdomstolen tillsammans med sin advokat. Det är väldigt tur att det finns vuxna som engagerar sig när besluten över människors framtid ibland är minst sagt godtyckliga. Jag hoppas verkligen att Migrationsverket tar sitt förnuft tillfånga!

Du kan läsa inläggen från i våras genom att klicka här och här.

 

Alingsås #2

Efter söndagsnattens inlägg om den sextonårige pojken har det hänt ganska mycket. Vi startade bloggen för ungefär en månad sedan och har haft koll på antalet besök sen två veckor tillbaka. Besöken fram tills igår syns inte längre i stapeldiagrammet.Istället för ungefär tjugo besök per dag hade vi igår sexton hundra (!) besök. Det är helt bisarrt. Inlägget delades igår hundrasjuttio gånger på Facebook och femton gånger på twitter. Det är nästan två hundra delningar. Det har bloggats om i Soraya Hashims blogg. Tack så HEMSKT mycket alla som spridit det vidare!!! Det var ett inlägg skrivet i affekt, helt utan tanke på konsekvenserna. Sånt där som bara måste spridas på något sätt liksom. Vad fantastiskt att det finns så många som tycker att det är piss och jag hoppas pojken läser detta och vet att han har en helt sanslös mängd folk som står bakom hans sak! Det spreds så mycket att de ringde från media men eftersom vi spelade tre föreställningar igår och jag ville prata med skolan innan (under lunchrasten) så hann jag inte prata med dem under dagen. De har inte ringt igen idag. Skolan är dessutom lite osäker på om de vill dra in media nu. De vill absolut inte riskera att det stjälper pojken även om det kanske hjälper andra i samma situation i framtiden.

För det är en så sjuk och inhuman behandling av en ung människa.

Vi kommer följa vad som händer framöver. Skolan ska lägga in sina motbevis i dagarna och sen får vi se. Beslut efter överklagan kan ta upp till ett halvår (jag vet inte alls hur sånt funkar egentligen). Men om det händer något så skriver jag om det igen. Återigen: Tack så mycket för supporten och engagemanget!!!

/Mattias

Alingsås

Tack Amanda för veckans alla blogginlägg!

Imorgon kör Anja igång sin vecka, välkommen Anja! Men det är ju inte premiär, Anja skrev faktiskt ett inlägg nästan precis i början av denna blogg.

Efter en kort men fantastisk helg som jag spenderade i Malmö, med bland annat teaterbesök under Teaterns Dag, åkte jag idag tåg till Alingsås. Resten av ensemblen åkte bilen från Stockholm och jag kom en timme före dem så jag gick till skolan vi skulle bygga på och såg om någon fanns där för att öppna åt mig. Jag tittade in genom ett fönster där det lyste och såg en man dra på en cykel. Intill fanns en dörr som var låst så jag knackade på fönstret och vinkade. Mannen kom, öppnade dörren, bjöd in mig  och frågade efter jag presenterat mig om jag ville ha kaffe. Det var kallt i Alingsås ikväll så jag tackade ja direkt. Vi gick till personalköket och han började fixa kaffe. Jag undrade vad han gjorde med cykeln och han svarade att han ibland hämtar cyklar från polisen, lagar dem och ger dem till folk som kanske behöver en cykel. Den här cykeln skulle en pojke på skolan få. En pojke som verkligen behöver all hjälp han kan få.

Pojken kom ensam till Sverige från Afghanistan för ungefär ett halvår sedan. Han flydde efter att talibanerna dödat hans pappa för en bit mark och fört bort hans mamma och syster. Efter att ha sökt asyl hamnade han på ett tillfälligt boende i Alingsås och började i skolan där vi ska spela imorgon. Han började i klassen för barn som inte kan svenska än men eftersom han var så pass bra på engelska flyttades han tidigt till en vanlig klass. Han kom snabbt in i klassen och började skapa sig ett nytt liv.

Under tiden har Migrationsverket varit på honom för att de vill fastställa hans ålder. Han har sagt sig vara sexton vilket också står i de ID-handlingar han haft med sig. Men dem har Migrationsverket avfärdat som oäkta. De ville istället ha ett papper från hemlandet som intygade hans ålder. Detta papper har varit väldigt svårt att få tag på vilket dragit ut på tiden men efter mycket efter att ha kämpat i nästan ett halvår och missat mycket skolarbete fick han till slut papperet skickat från Afghanistan. När Migrationsverket får detta papper tror de inte på det och misstänkliggör honom ännu mer eftersom “det först inte alls gick att få tag på och sen helt plötsligt bara dyker upp”. Så istället för att papperet bevisar hans ålder gör det honom ännu mer misstänkt.

Varför är det då så viktigt att ta reda på hans ålder? Jo, om du är under arton år är du enligt svensk lag barn och då ska du få bo på ett hem där det finns vuxna som ser efter dig och du får inte bli nekad asyl. Är du däremot över arton år är du vuxen och då är det mycket svårare att få asyl och boendeformen är inte alls lika trygg så länge du får stanna.

Migrationsverket ville därför verkligen ta reda på om han var sexton eller arton. De undersökte hans tänder och skelett (ingen aning om hur) och lät en psykolog prata med honom. Psykologen tyckte han var alldeles för vältalig och klok för att vara sexton och skelettundersökningen visade med ganska liten säkerhet att han var över arton. En procents chans fanns dock att han var elva… Beslut fattades i torsdags och i fredags kom det några personer och hämtade honom från hemmet. Han hann inte säga hej då till någon och alla kontakter han haft, klasskamrater, lärare, handläggare försvann. Hans Gode Man behövdes inte längre eftersom Migrationsverket bestämt att han var över arton år. Arton år och tre månader. Han sattes på ett hotellrum eftersom man inte ville betala så dyra pengar som det kostade att ha honom på hemmet nu när han ändå ska utvisas. Jag vet inte riktigt hur lång tid han har på sig att överklaga men det är inte länge.

På skolan mottogs beskedet med bestörtning. Pojken får egentligen bo var som helst i väntan på utvisning men ville inte vara till besvär för någon. Två av lärarna åkte i söndags och hämtade honom och nu bor han hos mannen  med cykeln. Cykeln ska han ha för att kunna cykla till skolan eftersom mannen bor tjugofem minuters promenad därifrån. Mannen frågade rektorn om pojken kunde få gå i skolan tills han utvisas och rektorn svarade att han aldrig skrivits ut och därför fortfarande är elev, så han kommer fortsätta gå i skolan tills han blir utvisad. Nu undersöker lärarkåren på skolan vilka motbevis man kan få fram. De har ganska många konkreta bevis som pekar på att han snarare är sexton.  Han kan inte göra en ny asylansökan om han skriver att han är arton för då anses han ha ljugit i sin första ansökan. Pojkens pappa var lärare och de var väldigt nära. Familjen var akademisk och utbildning var viktig vilket gjort honom en aning mer bildad och vältalig än hans kamrater. Detta har alltså bidragit till att psykologen som utredde honom ansett honom för smart för att vara sexton. Skelettunderökningen har som jag nämnde tidigare ett ganska stort åldersspann och är inte särskillt tillförlitlig. Det som är kruxet är att du som flykting själv måste bevisa din ålder. Det är inte som i resten av svenskt rättsväsende att hellre fri än fälla, utan tvärtom.

Jag vill inte prata om politik i den här bloggen men kände att jag måste skriva om det här nånstans. Att Sverige jämfört med flera andra länder tar emot många flyktingar gör mig stolt. Att en pojke som varit med om de saker han varit med om och ensam flytt till ett främmande land och väl framme skickas hem till hemlandet där han har ett dödshot på sig gör mig så fruktansvärt upprörd och ledsen och trött. Jag struntar fullständigt i om han är sexton eller arton plus tre månader, han har redan varit med om fler skrämmande saker än en person ska behöva göra under en livstid.

Imorgon har vi tre föreställningar på hans skola. Han kommer sitta i publiken under någon av dem och jag kommer spela alla tre för honom.

/Mattias